Firma v srpnu ukončila zakázku „Zhotovení základu pro horizontální vyvrtávací stroj WRD 150 Q v Hale 1 / Lodi 1 se zajištěním statiky stávající budovy“

Technické řešení:

Mohutný betonový základ je vestavěn do železobetonové jímky. Je od ní oddělen po bocích vrstvou 10 cm styroporu, ve dně 30 cm vrstvou hubeného betonu. Železobetonová jímka je zvenku odizolována vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu, který je natažen na ochranné přizdívce. Provedeno pažení stavební jámy hloubky asi 5 m, z toho asi 2 m pod hladinou podzemní vody.